Tavoita kohderyhmäsi verkossa

Nykypäivän markkinointi tapahtuu verkossa. Hakukoneet, sosiaalinen media ja yritysten omat verkkosivut muodostavat pohjan tulokselliselle digimarkkinoinnille.

Jos yritys ei ole sosiaalisessa mediassa, onko sitä olemassakaan? Sosiaalisen median kanavat toimivat yhä useammin hakukoneina ja ovat rinnastettavissa nettisivuihin. Halutun kohderyhmän tavoittamiseen on useita keinoja ja somemarkkinointi on ainakin vielä toistaiseksi hyvin kustannustehokasta.

Suosituimmat somekanavat ja niiden tavoittama yleisö:

  • Facebook on yksi suosituimmista somekanavista. Siellä on kaiken ikäistä yleisöä ja Facebook eroaakin muista somekanavista siten, että se tavoittaa hyvin myös ikääntyneempää väkeä. Facebookin etuihin kuuluu myös se, että julkaisuihin saa liitettyä linkkejä omille verkkosivuille.
  • Instagramissa on hieman nuorempaa yleisöä kuin Facebookissa, mutta nykyään enenevissä määrin varttuneempaakin väkeä. Linkkien jakaminen on vaikeampaa, mutta erilaisten kuva- ja videosisältöjen jakamiseen Instagram on ehdottoman hyvä kanava. Facebook ja Instagram ovat tällä hetkellä merkittävimmät somekanavat.
  • Twitter on hyvä kanava etenkin asiantuntijoille, mielipidevaikuttajille, isoille organisaatioille ja kaikille, jotka haluavat olla ajan hermolla, tiedottaa, jakaa mielipiteitä ja keskustella päivän polttavista aiheista. Twitteriin saa lisättyä myös linkkejä.
  • TikTok on nuorten suosiossa oleva lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu kanava. Se on suuressa nosteessa ja tavoittaa enenevissä määrin myös nuoria aikuisia ja vanhempaakin yleisöä. TikTok on ehdottoman hyvä kanava silloin kun kohderyhmäsi koostuu nuorista.
  • Youtube on suosittu kanava videosisältöjen jakamiseen. Aiheesta riippuen se tavoittaa monen ikäistä yleisöä. Etenkin nuoret aikuiset ovat läsnä Youtubessa.
  • LinkedIn on ammatilliseen verkostoitumiseen tarkoitettu palvelu, jota kutsutaan joskus myös työelämän Facebookiksi. Sitä käytettiin aiemmin enimmäkseen työnhakuun, mutta nykyään se toimii hyvänä yleistyökaluna verkostoitumisessa ja henkilöbrändäyksessä.
  • Blogi tarkoittaa omilla nettisivuilla olevaa artikkeliosiota. Se on erinomainen keino hakukoneoptimointiin, oman osaamisen markkinointiin ja verkossa näkymiseen.

Hakukonemarkkinointi

Somemarkkinoinnin lisäksi tehokas digimarkkinoinnin osa-alue on hakukonemarkkinointi. Se voidaan jakaa maksuttomaan hakukoneoptimointiin ja maksulliseen hakusanamainontaan.

Hakukoneoptimointi = Verkkosivujen optimointi niin, että sivut nousevat hakukoneiden tuloksissa korkealle. Tähän vaikuttaa muun muassa nettisivujen päivittymistiheys, sisäiset ja ulkoiset linkit, otsikot, kuvat ja nettisivujen nopeus. Hakukoneoptimointi on tehokas ja maksuton, mutta pitkäjänteistä työtä vaativa tapa näkyä verkossa.

Hakusanamainonta: Maksettu mainonta hakukoneissa. Google-mainonnan avulla voidaan nostaa omia sivuja hakukonetulosten kärkeen kun käyttäjät hakevat sisältöjä tietyillä hakusanoilla. Hakusanamainonta on aiheesta riippuen suhteellisen edullista. Vain sivustolle tulevista klikkauksista maksetaan.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse

Etenkin pienyrittäjän on hyvä näkyä ja kuulua omin sanoin sosiaalisessa mediassa. Tuo rohkeasti omaa persoonaasi esiin, tee somea omalla tavallasi ja erotu muista. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan osata itse.

Yksi Get SoMe Helpin yleisimmistä projekteista on asiakkaiden somemarkkinoinnin käynnistäminen. Autan asiakkaani tarvittaessa kädestä pitäen alkuun somen kanssa ja jatkan mukana vaikka vain haastavimpien palasten kanssa jos niin toivotaan.

Kannustan yrittäjää tekemään myös itse sisältöjä, mutta olen mielelläni mukana ylläpitämässä somea alun jälkeenkin. Annan mielelläni vinkkejä ja kerron somemaailman uusista tuulista.

Digimarkkinoinnin palveluja voi ostaa ihan pienissäkin osissa lyhyestä konsultointi- ja sparrailusessiosta suuremman markkinointikampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ulkoista tarvittavat osat ja työllistä yhteistyökumppanisi. Näin omat kätesi vapautuvat sille, minkä osaat parhaiten. 

Get SoMe Helpin ydinosaamista on Instagramin, Facebookin ja blogien hyödyntäminen markkinoinnissa, sisällöntuotanto verkkoon, tekstien tuottaminen ja niiden oikoluku/elävöittäminen, maksetun somemainonnan toteuttaminen sekä hakusanamainonta.

Toimin mielelläni asiakkaideni tukena ja turvana digimarkkinoinnin maailmassa. Olen paikalla kun tarvitaan, mutta annan tilaa myös tehdä itse. Työskentelen mielelläni pienyrittäjien kanssa, mutta asiakkaihini kuuluu myös suurempia organisaatioita, joille tuotan sisältöjä, konsultoin digimarkkinoinnissa ja toimin osana markkinointitiimiä.

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa