Johtajuushakkerin  verkkokurssi tiimityössä kehittymisestä Campwire alustalla

Haastattelu Karl-Johanista ja hänen verkkokurssistaan aloittaa sarjan, jossa esittelemme verkkokurssien tekijöitä ja verkkokursseja eri tarkoituksiin, sekä erilaisia verkkokurssialustoja. Tutustuin Karl-Johaniin Linkedin verkostoni kautta ja innostuin hänen ajatuksistaan yhdessä ohjautuvasta tiimistä.

Olin jo pidempään miettinyt miten toteuttaisin verkkokurssialustoista kertovan sarjan, tavalla, joka nostaisi esiin monipuolisesti sekä verkkokurssin tekijöitä, että erilaisia verkkokurssialustoja. Kun olin tavannut Karl-Johanin ja tutustunut enemmän hänen ajatuksiinsa huomasin löytäneeni juuri oikean ihmisen tähän tarkoitukseen. Minusta Karl-Johan edustaa juuri sitä mitä me kaikki tarvitsemme työelämässä nyt; Ennakkoluulotonta kokeilijaa ja tekijää yhdistettynä vankkaan kokemukseen omalta alaltaan.

Kurssi on toteutettu Campwire alustalla. Sivustolta on helppo käydä katsomassa hinnoittelu , sekä muiden käyttäjien arviointeja.  Campwire on varmasti yksi tunnetuimmista verkkokurssialustoista ja ansaitsee paikkansa alustoista kertovan sarjan alussa. Tulossa on myös artikkeleita muista verkkokurssialustoista ja seuraavana sarjassa esittelemme WordPressiä käyttävän yrittäjän.

Alustan valinta on yksi tärkeä askel asia verkkokurssin toteuttamisessa, sitäkin tärkeämpi on idea ja ajatus minkä kurssillaan haluaa jakaa asiakkailleen. Karl-Johanin aikaisempaan kirjaan liittyvät testit viehättivät itseä siinä määrin, että päätin pyytää Karl-Johanin ensimmäisenä haastatteluun.

Verkkokurssilta tiimityön ytimiin

Karl-Johan auttaa tiimejä saavuttamaan toimivan tehtävänhallinnan ja selkeät viestintätavat, jotta töissä on turvallinen ja stressitön olo. Hän toimii valmentavan johtajuuden ja tiimityön konsulttina. Karl-Johan käyttää työkaluinaan yli 15 vuoden kokemusta itseohjautuvissa tiimeissä, ketterien menetelmien sekä yhteisöohjautuvuuden teorioita. Hän on kirjoittanut yhteisöohjautuvuudesta viime vuonna kaksi kirjaa ja uusin kirja nimeltään ” Yhteisöohjautuvuus : Kestätkö ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin sinä” on juuri julkaistu alkuvuodesta 2023. Koulutukseltaan Karl-Johan on MBA, joka on suoritettu työ ohessa Turun Ammattikorkeassa.

Alun perin hän kouluttautui IT-Tradenomiksi, josta IT-alan osaaminen on peräisin. Valmennuskokemusta Karl-Johan keräsi kymmenen vuoden aktiiviuran kautta nuorkauppakamarista omassa yhdistyksessä, alueella sekä kansallisissa viroissa.

Kun kysyin, miten verkkokurssi alustaksi valikoitui juuri tämä, Karl-Johan kertoi, että hän käytti nuorkauppakauppakamarin verkostoa apunaan luodessaan verkkokurssia niin alustan valinnassa, kuin kurssin tuotteistuksessakin.

Sain käydä ”Yhdessäohjautuvan tiimin toimintamalli” verkkokurssin tätä artikkelia vastaan. Pidän Karl-Johanin tavasta pilkkoa opittava kokonaisuus selkeisiin pieniin osiin. Muistiinpanoihini kirjoitin muun muassa, että ajatukset jaetusta johtajuudesta Campwire kurssi alustalla on hyviä ja minua lämmittivät erityisesti muiden mielipiteiden huomioiminen ja niiden esiin nostaminen, sekä kiittämisen kulttuuri tiimityön kehittämisessä.

Verkkokurssin tekemisen kokemuksista Karl-Johan kertoi kurssin tekemisen olleen kivaa ja antoisaa, sillä hänellä oli käytössään ammattilaistiimi. ”Sain tilan ja tiimin tueksi tehdä kunnolla, lopputulosta katson ilolla”, vahvistaa hän.  

Johtajuushakkeri auttaa tiimejä saavuttamaan toimivan tehtävien hallinnan.

Verkkokurssin tekemisen jälkeen

Keskustelimme myös verkkokurssien markkinoinnista ja myymisestä yleisemminkin. Karl-Johan sanoi, että häntäkin neuvottiin keskittymään asiakkaiden ongelmiin, mutta hän keskittyi verkkokurssilla itse tekemänsä työkalun esiin tuomiseen.  Tähän hän sanoo nyt, että olisi ollut hyvä tutustua vielä paremmin markkinaan, sillä jos asiakas ei tunne työkalua, on sitä vaikeampi myydä.

”Myyn tätä nykyisin myös Premiun valmennusten yhteydessä. Verkkokurssi on hyvä, ja sopii hyvin myös lisämateriaaliksi valmennusten oheen, niitä täydentäväksi materiaaliksi. Kun verkkokurssin käy yksin se helposti unohtuu, mutta kolmen kuukauden valmennuksen oppimispolun osana se mahdollistaa muutoksen haltuunoton ihan toisella tavalla”

Toisaalta on tunnettu tosiasia, että yksin käydyt kurssit jäävät helposti kesken ja tässä mielessä Karl-Johanin uusi strategia on varsin toimiva. Valmennuksen aikana ja niiden jälkeen on helppo täydentää omaa oppimispolkuaan katsomalla kurssia pala kerrallaan. Kurssilla on lyhyitä videoita, sekä niitä hyvin täydentäviä itsearviointi kysymyksiä. Kurssin osiot ovat sopivan lyhyitä ja selkeitä, kiireisenkin arjen keskellä katsottaviksi. Itselle tärkeä uuden oppimisessa on se, että uutta asiaa pääsee alussa usein kertaamaan sopivissa paloissa ja tässä se toimi hyvin.

Asiakassegmentointi ja rajaaminen olivat myös haastattelussamme mukana ja Karl-Johanin mukaan hänen kurssistaan ja valmennuksistaan hyötyvät sekä johtajat, että tiimit.

”Kaikkien ihmisten pitäisi ymmärtää, että alusta sopii kaikille tiimeille. Kaikissa tiimeissä on samat perusperiaatteet; ”jos ei ole pitänyt itsestään huolta, niin ei yhteys muihin suju.” tiivisti Karl-johan ja jatkoi:  Pidän Maslowin tarvehierarkiasta juuri siksi, että se on hierarkkinen; Ei voi esim. mennä yhdessä luistelemaan yhdessä tai ainakaan keskittyä yhdessä luisteluun, jos on kauhea nälkä. ” Näin siis käy, jos ei ymmärretä sitä, että jokaisen alemmalla tasolla olevan jutun pitää toimia, jotta ihmisillä tulee hyvä olo. Jokainen kohta pitää olla kunnossa, että päästään kohti oikeaa yhteistä tavoitetta. ”

Tiivistelmä teemoista

Tiimityön vahvistuminen ja kehittyminen, erityisesti yhdessäohjautuvuus on teemana pääosissa verkkokurssialustoista kertovan sarjan ensimmäisessä osassa. Esillä on myös Campwire verkkokurssialusta Karl-Johanin kokemuksena.

Esiin nousi myös monia muita teemoja, joista ei tähän lyhyeen haastatteluun mahtunut. Karl-Johanin kokemukset oman verkkokurssin tekemisestä ammattilaisten tuella olivat positiivia.  Verkkokurssin markkinoinnista ja myynnistä Karl-Johan kertoi oppineensa sen, että hyödyntää jo tehtyä kurssiaan osana Premium valmennuksiaan.

Tiimityössä yhdessä ohjautuvuus koko syvyydessään aukeaa teemana Karl-Johanin kirjojen, valmennusten ja verkkokurssin sekä kirjoihin liittyvien testien kautta parhaiten. Lisätietoa Karl-Johanin on valmennuksista ja kirjoistaan löydät Karlex Oy sivuilta.

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa