Opi tarvekeskeisen auttamisen periaatteet

Kurssi on tarkoitettu Suomen realiteettiterapiayhdistyksen jäsenille oman osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen.
Kurssin sisältönä toimii aiemmin pidetty webinaari ”Opi tarvekeskeisen auttamisen periaatteet.”
Tavoitteena kurssilla on oppia muokkaamaan aiemmin opittua realiteettiterapian käsitteistöä kuitenkaan sen ydintä menettämättä.
Toivottavasti tämä webinaari vahvistaa motivaatiotasi ja tuo sinulle vinkkejä siitä kuinka jatkaa omaa ammatillista polkuaan Valinnan teorian avulla.

Tarvekeskeisen auttamisen periaatteet lyhyesti;

•Tarpeiden tunnistaminen ja nimeäminen
•Läsnäolo omana itsenä
•Auttajan itsearviointi
•Asiakkaan parhaan näkeminen
•Päättäväinen muutostyöskentely

Kurssi ohjaaja

Heidi Härkönen Heidi Härkönen Tekijä

Suomen realiteettiterapiayhdistyksen jäsenille

ILMAINEN